20160214_084741
20160214_084741

20160209_115057
20160209_115057

20160207_133732
20160207_133732

20160204_101939
20160204_101939

20160107_110504
20160107_110504

20160107_110045
20160107_110045

20160107_103914
20160107_103914

20160107_102400
20160107_102400

20160107_101952
20160107_101952

20160107_102055
20160107_102055

20160410_105300
20160410_105300

20160320_103659
20160320_103659

20160317_125818
20160317_125818

20160229_092530
20160229_092530

20160221_091440
20160221_091440

20160218_111052
20160218_111052

20160221_083246
20160221_083246

חוג לילדים בבאר שבע
חוג לילדים בבאר שבע

חוגים לילדים בבאר שבע
חוגים לילדים בבאר שבע

חוגים לגיל הרך בבאר שבע
חוגים לגיל הרך בבאר שבע

חוג לגיל הרך בבאר שבע
חוג לגיל הרך בבאר שבע

חוג בבאר שבע
חוג בבאר שבע

חוגים בבאר שבע
חוגים בבאר שבע

חוגי העשרה בבאר שבע
חוגי העשרה בבאר שבע

העשרה בבאר שבע
העשרה בבאר שבע

חוג העשרה בבאר שבע
חוג העשרה בבאר שבע

חוג העשרה לילדים בבאר שבע
חוג העשרה לילדים בבאר שבע

חוגי העשרה לילדים בבאר שבע
חוגי העשרה לילדים בבאר שבע

20160214_131635
20160214_131635

20160214_104506
20160214_104506

20160214_090806
20160214_090806

20160214_090530
20160214_090530

20160214_090006
20160214_090006

20160214_085444
20160214_085444

20160214_084952
20160214_084952

חוגי העשרה לגיל הרך בבאר שבע
חוגי העשרה לגיל הרך בבאר שבע

הגיל הרך בבאר שבע
הגיל הרך בבאר שבע

המרכז לגיל הרך באר שבע
המרכז לגיל הרך באר שבע

לגיל הרך בבאר שבע
לגיל הרך בבאר שבע

גיל רך בבאר שבע
גיל רך בבאר שבע

הג'ונגל של אליה ויהל עוסק בגינון החינוכי-טיפולי אשר הינו כלי עבודה גמיש ומגוון המשרת מגוון רחב של אוכלוסיות, החל בגיל הרך, בתלמידי בתי הספר וכלה באנשים עם מוגבלויות מורכבות. העבודה עם צמחים במרחבים פתוחים (גינה, שדה) או סגורים (חדר, כיתה, משתלה) ממוקדת באדם, בחוויותיו ובצרכיו ומטרתה להביא לשיפור באיכות החיים של העוסקים בה.

מטרות התוכנית:

1. קידום הבנת יחסי הגומלין בין האדם ובין הטבע.

2. טיפוח הקשר של הילד לטבע ואחריות לשמירת הסביבה ולהגנת הטבע.

3. עידוד יכולת התבוננות, הבחנה ומעקב לגילוי תופעות טבע.

4. הכרת משפחות צמחים וחלקי הצמח.

5. חינוך לעצמאות, לאחריות, לסובלנות ולהתמדה.

6. פיתוח ערכים חברתיים וחיזוקם.

7. פיתוח המודעות לערכה של עבודת כפיים והתנסות בעבודה זו.